Kontakt

Mikko Zabrze
Salonik Felińskiego
Kawiarnia Mikko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Mikko - Michał Kosiński z siedzibą w Bytom przy ul. nowa 17a/1,41-923 Bytom;
 2. dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. realizacji zgłoszenia dotyczącego  zamówienia lub
  2. realizacji zgłoszenia innego niż dotyczący zamówienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i b RODO;
 3. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy lub realizacji innego zgłoszenia;
 4. masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. masz prawo do wniesienia skargi do PUODO w razie uznania, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zgłoszenia;
 7. inspektor ochrony danych w Mikko. kontakt@mikkoo.pl
Formularz kontaktowy
Script logo
MIKKO